Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

AKTUALNOŚCI:

Zdalne nauczanie w klasach I - III

Utworzono dnia 06.11.2020

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Informacja ze strony MEN


czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanie w klasach I - III

Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnego nauczania

Utworzono dnia 03.11.2020

Wyjątek z Regulaminu  funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Tylawie w okresie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na kształcenie na odległość.

§ 8

Uczestnictwo uczniów w zajęciach

  1. Nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku obecność ucznia na  zajęciach, przy czym potwierdzeniem udziału w zajęciach (obecności) jest udział w zajęciach online i/lub fakt odebrania wiadomości w e-dzienniku,
  2. Rodzice poprzez dziennik elektroniczny usprawiedliwiają nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych do tygodnia czasu.
  3. Wychowawcy są zobowiązani do skutecznego poinformowania wszystkich uczniów i rodziców o sposobie potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobie i terminie usprawiedliwiania nieobecności.
czytaj dalej na temat: Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnego nauczania

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Utworzono dnia 30.10.2020

Przypominam, że poniedziałek 2 listopada br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w Szkole Podstawowej w Tylawie. W tym dniu nie odbywają się również konsultacje i kształcenie na odległość.

czytaj dalej na temat: Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zdalne nauczanie

Utworzono dnia 28.10.2020

Zdalne nauczanie zgodnie z Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie odbywało się poprzez łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Wskazówki do pracy bez użycia monitorów ekranowych będą przesyłane, jak podczas wcześniejszego zdalnego nauczania, przez dziennik elektroniczny.

Wspólną dla wszystkich biorących udział w zdalnym nauczaniu platformą komunikacji jest Dziennik Elektroniczny, do komunikacji audiowizualnej będzie wykorzystywana platforma Office 365 (aplikacja Microsoft Teams).

Lekcje online (z użyciem monitorów ekranowych) mogą być realizowane wyłącznie w czasie zgodnym z wyznaczonym harmonogramem. Nauczyciel może jednak zdecydować o prowadzeniu lekcji w tym czasie bez użycia monitorów ekranowych, o czym wcześniej poinformuje uczniów.

Harmonogram zajęć będzie publikowany na szkolnej stronie internetowej.

Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Terminy konsultacji będą ustalane indywidualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony ucznia lub rodzica. Konsultacje mogą się odbywać poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, indywidualnie i grupowo w szkole.

W szkole nadal działa biblioteka. O godzinach pracy biblioteki szkolnej uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez stronę internetową.

czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanie

Zmiany w harmonogramie dowozu

Utworzono dnia 26.10.2020

W związku z przejściem klas IV – VIII na zdalne nauczanie od 26.10.2020 obowiązuje nowy harmonogram kursów autobusu szkolnego.

Przypominam: W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Dyrektor szkoły

 

czytaj dalej na temat: Zmiany w harmonogramie dowozu

Zdalne nauczanie klas IV - VIII

Utworzono dnia 24.10.2020

Informuję, że uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Oddział przedszkolny i klasy I-III funkcjonują bez zmian.

Proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na szkolnej stronie internetowej.

Dyrektor szkoły

czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanie klas IV - VIII

Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 14.10.2020

           W imieniu nauczycieli i pracowników obsługi składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za przekazane życzenia i bukiet pięknych kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły

czytaj dalej na temat: Dzień Edukacji Narodowej

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Utworzono dnia 21.09.2020

Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci to szansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow


czytaj dalej na temat: Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

"Program dla szkół"

Utworzono dnia 21.09.2020

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I - V szkół podstawowych.

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni. Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosi 44 w semestrze, natomiast liczba porcji w ramach komponentu mlecznego wynosi 42 w semestrze.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażenie zgody przez rodzica na udział dziecka w programie potwierdzone podpisem na liście u wychowawcy klasy.

czytaj dalej na temat: "Program dla szkół"

Dziękujemy Pani Ani

Utworzono dnia 08.09.2020

Po 40-latach pracy w naszej szkole odeszła na emeryturę Pani Anna Kostyra. Serdecznie gratulujemy i życzymy aby ten okres odpoczynku był dla Pani Ani czasem spokoju, radości, beztroski i realizacji swoich niewyczerpanych pasji.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Pani Ania skierowała, z tej okazji do społeczności szkolnej następujące słowa:
 

Koleżanki, Koledzy!

Zakończyłam pracę w Szkole Podstawowej w Tylawie.  Przez 40 lat nawiązałam wiele przyjaźni. Jestem wdzięczna losowi za to, że pozwolił mi moją energię i pasję wykorzystać dla tej szkoły, wśród tylu znakomitych  pedagogów i wyjątkowych pracowników obsługi .

Dziękuję wszystkim za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i życzliwość oraz za wsparcie w trudnych chwilach.

Życzę Wam, abyście w zdrowiu dotrwali do emerytury, życzę wielu sukcesów na niwie dydaktyczno-wychowawczej oraz satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Praca w szkole to całe moje zawodowe życie. Zawsze będę Was miło wspominać…

Drodzy Rodzice!

Dziękuję Wam za zaangażowanie i wsparcie podczas wspólnych działań, za współpracę, która zawsze prowadziła nas do wspólnego celu - wykształcenia i wychowania Waszych pociech.

Kochani Uczniowie!

Czas spędzony w szkole był spełnieniem moich zawodowych marzeń i celów. Uwielbiałam z Wami pracować. Zawsze starałam się traktować Was indywidualnie. Myślę, że  pozostawiłam po sobie miłe wspomnienia. Będę szczęśliwa, jeśli czasem dobrze mnie wspomnicie…

Moi Drodzy!

Jeśli  przez te lata komuś sprawiłam przykrość i powinnam przeprosić, to robię to teraz. Przepraszam.

Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń oraz realizacji planów.

Anna Kostyra

czytaj dalej na temat: Dziękujemy Pani Ani

Narodowy Spis Powszechny

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Orlik w Tylawie otwarty

tel. do animatora: 517800596

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 231

W poprzednim tygodniu: 233

W tym miesiącu: 719

W poprzednim miesiącu: 497

Wszystkich: 85312

Imieniny