Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

AKTUALNOŚCI:

Mikołaj w przedszkolu

Utworzono dnia 09.12.2020

W naszym przedszkolu 4 grudnia było bardzo wesoło i radośnie. Dzieci dostały nowe zabawki, były zabawy z balonami, tańce i słodki poczęstunek. Było dużo zabawy i radości. 

wych. Halina Kaczanowska

czytaj dalej na temat: Mikołaj w przedszkolu

Wprowadzamy naszych uczniów w świat wartości

Utworzono dnia 27.11.2020

Nie mogliśmy wziąć udziału w akcji „Szkoła do hymnu”, więc  Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy odbywając podczas zdalnych lekcji podróże w przeszłość. Poznaliśmy bliżej postać Józefa Piłsudskiego, pierwsze chwile niepodległej Polski, rozmawialiśmy o polskich symbolach narodowych i zachowaniu wobec nich szacunku, odbyliśmy wirtualną wycieczkę do Biskupina, poznaliśmy najstarsze polskie miasta i zamki, ale też podziwialiśmy Polskę współczesną poznając rezerwaty i pomniki przyrody w Polsce a szczególnie w swoim regionie, realizując tym samym cele programu wychowawczego: „Wprowadzanie uczniów w świat wartości…, patriotyzmu i szacunku dla tradycji…” czy „Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej”...

czytaj dalej na temat: Wprowadzamy naszych uczniów w świat wartości

„Szkoła do hymnu”

Utworzono dnia 11.11.2020

Punktualnie o godz. 11:11 we wtorek 10 listopada br. dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele i pracownicy obsługi odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.  Nasza szkoła przyłączyła się do akcji MEN „Szkoła do hymnu”. 

Serdecznie dziękuję naszym przedszkolakom za godne reprezentowanie naszej szkoły w tej ogólnokrajowej akcji.

Dyrektor szkoły

czytaj dalej na temat: „Szkoła do hymnu”

Zmiana harmonogramu dowozu

Utworzono dnia 06.11.2020

W związku z przejściem klas I – VIII na zdalne nauczanie od 9.11.2020 obowiązuje nowy harmonogram kursów autobusu szkolnego.


czytaj dalej na temat: Zmiana harmonogramu dowozu

Zdalne nauczanie w klasach I - III

Utworzono dnia 06.11.2020

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Informacja ze strony MEN


czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanie w klasach I - III

Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnego nauczania

Utworzono dnia 03.11.2020

Wyjątek z Regulaminu  funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Tylawie w okresie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na kształcenie na odległość.

§ 8

Uczestnictwo uczniów w zajęciach

  1. Nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku obecność ucznia na  zajęciach, przy czym potwierdzeniem udziału w zajęciach (obecności) jest udział w zajęciach online i/lub fakt odebrania wiadomości w e-dzienniku,
  2. Rodzice poprzez dziennik elektroniczny usprawiedliwiają nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych do tygodnia czasu.
  3. Wychowawcy są zobowiązani do skutecznego poinformowania wszystkich uczniów i rodziców o sposobie potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobie i terminie usprawiedliwiania nieobecności.
czytaj dalej na temat: Uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnego nauczania

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Utworzono dnia 30.10.2020

Przypominam, że poniedziałek 2 listopada br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w Szkole Podstawowej w Tylawie. W tym dniu nie odbywają się również konsultacje i kształcenie na odległość.

czytaj dalej na temat: Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zdalne nauczanie

Utworzono dnia 28.10.2020

Zdalne nauczanie zgodnie z Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie odbywało się poprzez łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Wskazówki do pracy bez użycia monitorów ekranowych będą przesyłane, jak podczas wcześniejszego zdalnego nauczania, przez dziennik elektroniczny.

Wspólną dla wszystkich biorących udział w zdalnym nauczaniu platformą komunikacji jest Dziennik Elektroniczny, do komunikacji audiowizualnej będzie wykorzystywana platforma Office 365 (aplikacja Microsoft Teams).

Lekcje online (z użyciem monitorów ekranowych) mogą być realizowane wyłącznie w czasie zgodnym z wyznaczonym harmonogramem. Nauczyciel może jednak zdecydować o prowadzeniu lekcji w tym czasie bez użycia monitorów ekranowych, o czym wcześniej poinformuje uczniów.

Harmonogram zajęć będzie publikowany na szkolnej stronie internetowej.

Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Terminy konsultacji będą ustalane indywidualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony ucznia lub rodzica. Konsultacje mogą się odbywać poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, indywidualnie i grupowo w szkole.

W szkole nadal działa biblioteka. O godzinach pracy biblioteki szkolnej uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez stronę internetową.

czytaj dalej na temat: Zdalne nauczanie

Zmiany w harmonogramie dowozu

Utworzono dnia 26.10.2020

W związku z przejściem klas IV – VIII na zdalne nauczanie od 26.10.2020 obowiązuje nowy harmonogram kursów autobusu szkolnego.

Przypominam: W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Dyrektor szkoły

 

czytaj dalej na temat: Zmiany w harmonogramie dowozu

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 174

W poprzednim tygodniu: 256

W tym miesiącu: 881

W poprzednim miesiącu: 937

Wszystkich: 89368

Imieniny