Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

kalendarz roku szkolnego

Czcionka:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  TYLAWIE

 

LP.

UROCZYSTOŚĆ / WYDARZENIE

TERMIN

  1.  

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 3 września 2018 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2018 r.

  1.  

Koniec I półrocza

 1 lutego 2019 r.

  1.  

Ferie zimowe:

 11 lutego – 24 lutego 2019 r.:
lubelskie, podkarpackie, pomorskie, łódzkie, śląskie

  1.  

EGZAMIN GIMNAZJALNY

- część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

- część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

- język obcy

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

  1.  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski    

 15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

- matematyka

 16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

- język obcy

 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

  1.  

Ferie letnie

 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

       
 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Szkole Podstawowej w Tylawie

ustalone na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 11 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:

:

Lp.

Termin

Liczba dni

1.

2 listopada 2018

1

2.

10 - 12 kwietnia 2019 r.

3

3.

15 - 18 kwietnia 2019 r.

3

4.

2 maja 2019 r.

1

 

Razem:

8

 

 

Jeżeli Rodzice nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w tych dniach, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do wychowawcy lub dyrektora szkoły na dwa dni robocze przed dodatkowym dniem wolnym w celu zorganizowania opieki i dowozu.

ORLIK - TYLAWA

01.03.2019r. - 30.11.2019 r.

Tel. do animatora - 517800596

Zegar

Do końca roku szkolnego pozostało:

 

Imieniny

Mamy sukces