Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

kalendarz roku szkolnego

Czcionka:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  TYLAWIE

LP.

UROCZYSTOŚĆ / WYDARZENIE

TERMIN

  1.  

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 1 września 2020 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2020 r.

  1.  

Ferie zimowe 

 4 - 17 stycznia 2021 r. 

  1.  

Koniec I półrocza

31 stycznia 2021 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

  1.  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

- język polski    

 25 maja 2021 r. godz. 9.00

- matematyka

 26 maja 2021 r. godz. 9.00

- język obcy

 27 maja 2021 r. godz. 9.00

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 25 czerwca 2021 r.

  1.  

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Szkole Podstawowej w Tylawie

ustalone na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 11 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:

Lp.

Termin

Liczba dni

1.

 2 listopada 2020 r.

1

2.

 1 marca 2021 r.

1

3.

 25 – 27 maja 2021 r.

3

4.

4 czerwca 2021 r.

1

5

 24 czerwca 2021 r. 1

Razem:

 

 

Jeżeli Rodzice nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w tych dniach, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do wychowawcy lub dyrektora szkoły na dwa dni robocze przed dodatkowym dniem wolnym w celu zorganizowania opieki i dowozu.

Narodowy Spis Powszechny

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Orlik w Tylawie otwarty

tel. do animatora: 517800596

Zegar

Imieniny