Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
YouTube Facebook Google Plus
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

Godziny dostępności

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2f ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – dalej KN, w ramach zajęć i czynności statutowych, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Zegar

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Imieniny